Thủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông

<p style=”text-align: center;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><strong> </strong></span></p>

<ol>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”><strong>Hồ sơ xin hộ chiếu, gồm:</strong></span></span>
<ul style=”list-style-type: disc;”>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Mẫu X01 – tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Lưu ý: đối với trường hợp người ngoại tỉnh xin hộ chiếu tại TPHCM thì tờ khai này phải được xác nhận của công an xã, phường nơi người đó tạm trú và có dấu giám lại của công an xã, phường lên ảnh của người xin cấp hộ chiếu</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>04 ảnh làm hộ chiếu</span>
<ul>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Kích thước: 4×6</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Phông nền trắng</span></li>
</ul>
</li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Sổ hộ khẩu của người xin hộ chiếu</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Lưu ý: trong vài trường hợp, người xin hộ chiếu phải xuất trình sổ hộ khẩu gốc.</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Sổ tạm trú KT3 đối với trường hợp người xin cấp là người ngoại tỉnh</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”>Bản gốc chứng minh nhân dân</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><strong>Nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu:</strong></span>
<ul style=”list-style-type: disc;”>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu Phòng quản lý xuất nhận cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh.</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”>Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><strong>Thời gian cấp hộ chiếu:</strong></span>
<ul style=”list-style-type: disc;”>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”>Thời gian cấp hộ chiếu không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><strong>Nơi trả kết quả cấp hộ chiếu:
</strong></span>
<ul style=”list-style-type: disc;”>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu Phòng quản lý xuất nhận cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh.</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”><span style=”font-family: times new roman,times,serif;”>Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ ngày lễ)</span></span></span></span></li>
</ul>
</li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”><strong>Những trường hợp đặc biệt khi làm hộ chiếu</strong>:
</span>
<ul style=”list-style-type: disc;”>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Như làm hộ chiếu phổ thông riêng cho trẻ em dưới 14 tuổi, làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi chung với bố mẹ.</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Xin vui lòng liên hệ với Chúng Tôi qua hotline: 090.240.2063 để được tư vấn thêm.</span></li>
<li><span style=”font-family: times new roman,times,serif; font-size: 14pt;”>Xin chân thành cám ơn.</span></li>
</ul>
</li>
</ol>

Giới thiệu về tác giả

client-photo-1
Du Lịch

Đánh giá

Trả lời